Cavitation

Ultralyd er lyd, som har en højere frekvens end det menneskelige øre kan høre. D.v.s. at frekvenser fra 16-20KHz og opefter kaldes ultralyd.

Man kan behandle med ultralyd med forskellige formål og med forskellige frekvenser. Her omtales kun cavitation (på dansk: Kavitation) behandling med 40KHz. Ordet kavitataion betyder egentlig “dannelse af hulrum eller bobler” og er beskrivelsen af det fænomen, som sker omkring en skibsskrue, som drejer rundt og skaber luftbobler omkring den.

Ultralyds Cavitation skaber lipolysis – den proces som omdanner fedt til energi – også kaldet fedtsyremetabolisme.

Hvordan virker Cavitation?
Cavitation-håndtaget udsender 40.000 lydbølger pr. sekund, som forplanter sig gennem huden og danner microbobler mellem fedtcellerne. Efterhånden vil ultralydsbølgerne få disse bobler til at briste, hvorved der udløses energi, som rammer fedtcellernes membraner. Membranerne påvirkes af disse implosioners energiudladninger, brister og fedtsyrer (triglycerider) og glycerol siver ud i hulrummene mellem cellerne. Fedtsyrerne udskilles så via lymferne til leveren, som tager sig af omdannelsen til sved og tis.
Det er kun fedtcellers membraner, som påvirkes af frekvensen 40KHz – hudceller gør f.eks. ikke.

I det øjeblik fedtcellernes membraner brister, vil de ikke længere påvirkes af ultralyden og destrueres faktisk ikke. Så kroppen vil automatisk reparere cellernes membraner i løbet af relativ kort tid. Men da de nu indeholder mindre fedtsyrer end før, vil man have opnået en slankende effekt. Med mindre man ændrer livsstil og kostvaner, vil fedtcellerne derfor komme tilbage til der oprindelige størrelse indenfor relativ kort tid.

Slankebehandling med Cavitation
Cavitation er en såkaldt non-invasiv behandling – en behandling som ikke kræver kirurgisk indgreb og ikke bryder huden.

Man kan ikke helbrede decideret fedme med Cavitation. Behandlingen har derimod god effekt på genstridige fedtdepoter, som man har svært ved at komme af med på trods af motion, fitness eller slankekure.
Desuden har behandlingen god effekt på Cellulite depoter og som efterbehandling efter andre fedtreducerende behandlinger.
Endelig har ultralydscativation en god effekt til kropsformning – body contouring. Det er nemt at sætte målrettet ind på mindre fedtdepoter med ultralydshåndtaget.

En slankebehandling med Cavitation kræver flere behandlinger for at have længerevarende effekt. Da behandlingen ingen effekt har på fedtceller, som ikke er færdige med at reparere sig selv, bør behandlingen ikke udføres oftere end ca. hver 5-7. dag. Altså en uge mellem behandlingerne. Antal nødvendige behandlinger varierer meget fra person til person.

Hvordan behandles man med Cavitation
Behandleren starter med at smøre et godt lag gel på det område der skal behandles. Gel’en sikrer at der er tæt kontakt mellem håndtagets membran og huden.
Herefter føres håndtaget rundt på området med cirkulære og lineære og krydsende bevægelser i 10-20 minutter pr. flade på størrelse med en hånd. Hvis den anvendte maskine er udstyret med muligheden, bør der skiftes mellem forskellige pulsfrekvenser, så man trigger boblerne til at sprænge effektivt.

Cavitation som efterbehandling
Det har vist sig, at Cavitation med ultralyd har god effekt som efterbehandling umiddelbart efter f.eks. fedtfrysning. For det første vil behandlingen få flere fedtceller til at briste. For det andet ser det ud til, at behandlingen øger udskilningen af fedtsyrer til lymferne og den hastighed det sker med. Normalt vil man først se effekt af en fedtfrysning over nogle uger – helt op til 6 uger. Desuden bliver huden hvor fedtfrysningshåndtagene har siddet hurtigere pæn igen – de røde mærker forsvinder næsten med det samme.

Efterbehandling med Radiofrekvens (RF)
Effekten af Cavitation behandlingen kan forstærkes ved efterbehandling med Radiofrekvens, som har en opstrammende virkning i dybden.

Efterbehandling med Cellulite cremer og gel
Effekten af Cavitation (og andre non-invasive fedtreducerende behandlinger) kan forstærkes ved brug af cellulitecreme eller gel. Klienter kan endvidere vedligeholde denne behandling hjemme med sådanne cremer og gel.

Bieffekter
Cavitation giver ingen kendte bieffekter. Kun en lettere rødmen på visse områder kan forekomme.
Nogle personer er mere følsomme overfor frekvensen på de 40KHz. Nogle føler en voldsom lyd i ørerne – som om man får Tinnitus. Det er normalt og ikke farligt og lyden forsvinder, så snart håndtaget løftes fra huden. Hvis det er for ubehageligt for personen, bør man sætte effekten ned.

Cavitation restriktioner
Personer med følgende helbredsproblemer bør ikke få foretaget ultralyds cavitation:
Nyreproblemer
Leverproblemer
Hjerteproblemer
Indopererede metaldele (skruer, plader etc.)
Personer med pacemaker
Gravide
Nyopererede eller har nye ar efter skader